ייצור התקנים מכניים לדחפור- תושבת, רכיבי רכב<(>,<)> טאבלט שו"ב.     המשך...