מכרז לאספקת מתכלים מסוגים שונים למעבדות עבור המרכז הרפואי