מכרז 14/2021 לתפקיד רכז/ת תכנית מנהיגות עולה למעורבות חברתית