מכרז להתקנת מערכות אינסטלציה, חשמל ומיזוג אוויר במסגרת פרוייקט שיפוץ