שמאי/ת הועדה המקומית לתכנון ובניה ומנהל/ת מחלקת שמאות