מכרז פומבי מס' 1/2021 לביצוע תכנית בחינוך היהודי הפורמלי בתפוצות להתמודדות עם משבר הקורונה