מכרז לאספקת חלקי חילוף מקוריים לציוד מתוצרת טרברג המופעל בחברה כדוגמת גוררים וכל ציוד אחר