מכרז לאספקת שירותי מחשוב למוסדות החינוך ברחבי העיר