קול קורא 9.2021 להצטרפות לרשימת גופים המספקים הכשרות טכנולוגיות רלוונטיות לענף ההייטק לנשים חרדיות