מכרז פומבי מס' 1/2021 לניהול פרויקטים בקרה וייעוץ בתחום הצלילה הספורטיבית