קבלת מידע בנוגע לדיור עבור ועדת חקירה ממלכתית לחקירת אסון מירון