מכרז מסגרת פומבי מס' 03/2021 למתן שירותי טיפולי תחזוקה ותיקונים באוטובוסים ומשאיות למועצה האזורית מטה יהודה