מכרז מסגרת קביעת רשימת ספקים מאושרים רכישה והתקנה של ציוד צילום הרצאות ומולטימדיה לכיתות ואולמות