ספרן/ית אחראי/ת נושא בספריה בביה"ס על יסודי שש שנתי "עתידים"