לרכישת אביזרי אינסטלציה למחסן המרכזי באוניברסיטה העברית בירושלים