עובד/ת סוציאלי/ת לתוכנית תיאום טיפול לזקנים בקהילה