מכרז 36/2020 לתפקיד רכז/ת הכנה לשירות משמעותי ואירועים קהילתיים