מכרז למתן שירותי ליווי , ייעוץ, סיוע , ניהול וטיפול בהליכי קול קורא של הקרן לשמירה על שטחים פתוחים