מכרז מספר 218/2020 אספקה, התקנה ושירות למכשירי חשמל ביתיים