מכרז אספקה, התקנה ותחזוקה של מנדפים ביולוגיים BIOLOGICAL CABINET CLASS 2