מכרז פומבי מס' 58/2020 לביצוע עבודות גינון ואחזקה שוטפת בחבלים שונים בראשון לציון