אספקה ישירה של נייר מסוגים שונים ליח' הדפוס ולעיריית חיפה