מתאם/ת מחשוב לביה"ס על יסודי שש שנתי "עתידים" ולביס דתי "לווית חן"