אספקה והתקנת קבע של מערכת מולטימדיה במרכז למוסיקה של רעננה