מכרז לעריכת ביטוח בריאות קבוצתי עבור סטודנטים ודוקטורנטים תושבי חול וכן עובדים זרים הפועלים במכון