מכרז כוח אדם פנימי 09/2020 – מנהל מחלקת ספורט 50% משרה