מכרז לאספקת שירותי תמיכה בתקשורת לאנשים עם לקות שמיעה