מכרז פומבי מספר 7.2021 תיקון מזגנים לכלי רכב עירוניים