מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף למכירת דירת 4 חדרים ומחסן ברחוב קובובי 51, ירושלים