מכרז פומבי 06/21 לתפקיד מנהל יחידת קידום ורישוי עסקים ושילוט ברשות המקומית