נוהל יועצים: הזמנה לקבלת הצעות למתן חוות דעת ויצוג משפטי ותשובות לפניות משפטיות בתביעות מורכבות (משפט אזרחי, תכנון ובניה)