הסתדרות - עבודות שיפוץ חזיתות ופיתוח שטח דימונה - בלמ - 041021