להפעלת שירותי מזנון וקיוסק במחוז צפון בבתי המשפט טבריה וצפת