מכרז פומבי לבחירת קבלן להספקה והתקנה של מסבך (טראס) באודיטוריום סמולרש באוניברסיטת תל אביב