מכרז פומבי מס' 103/2021 לאספקת חומרי בניין, אלומיניום, פרזול, אחזקה וציוד