התקשרות תקופתית לביצוע עבודות בניה ושיפוץ בתחום ההנדסה האזרחית  בתחנת הכח אורות רבין חדרה