להפעלת תכנית להשלמת הכשרה עיונית ומעשית בפסיכולוגיה קלינית לבוגרי תואר שני בפסיכולוגיה קלינית מקרב החברה הערבית שלמדו במוסדות אקדמיים בחו"ל עבור משרד הבריאות