מכרז לאספקת שירותי הגברה ו/או תאורה ו/או הצבת ציוד באירועים עירוניים גדולים