מכרז מסגרת לרכישת צנטריפוגה מקוררת שולחנית עבור אגף המעבדות