הזמנה לקבלת הצעות לתפקיד יועץ/ת משפטי/ת חיצוני קבוע למועצה המקומית תל-מונד