מכרז 09.2021 - שירותי הסעות תלמידים למוסדות חינוך רגיל ומיוחד שנת הלימודים תשפב