ועדת השלושה - תכנון אספקה והצבה של מבנים יבילים הסתיים