מכרז מס' 007/2021 הצעות ל הקמת סינמטק בבניין שער העיר בהרצליהמכרז מס' 007/2021 הצעות ל הקמת סינמטק בבניין שער העיר בהרצליה