מכרז להקמה, תחזוקה ותפעול עמדות טעינת רכבים חשמליים