אספקת שירותי הסדרי תנועה ותמרור עבור שלושת מרכזי הביצוע באגף רשת חיפה והצפון