מכרז פומבי מספר 15/2020 לביצוע עבודות קבלניות להכנת ביסוס תשתיות לקליטת מכשור רפואי בשטח המרכז הרפואי הלל יפה