עבודות שיקום ושימור מועדון הצופים המוסלמי ברחוב יפת 110, יפו