מכרז פומבי מספר 39/22 דרוש/ה לתפקיד לבורנט/ית לבית הספר "יהלום"