מכרז לאספקת מזון, חומרי ניקוי וחד פעמיים למעונות יום