הודעה על כוונה להתקשרות עם ספק יחיד – קרן גרינספון ישראל